دستگاه گنج یاب زوند جی پی آر ZOND GPR
دستگاه گنج یاب زوند جی پی آر ZOND GPR
13 تیر 1396
نمونه ای از تومولوس با نشان شتر
نمونه ای از تومولوس با نشان شتر
14 تیر 1396