تصویر و نشان کشیش در گنج یابی و دفینه یابی
نشان و سنگ نگاره کشیش در گنج یابی و دفینه یابی
11 مرداد 1396
دستگاه فلزیاب گرت ATX طلایاب Garrett ATX
دستگاه فلزیاب گرت ATX طلایاب Garrett ATX
12 مرداد 1396