دستگاه فلزیاب ران ابات Runabout محصول ACCURATELOCATOR  آمریکا
دستگاه فلزیاب ران ابات محصول آکورالوکیتورز
12 تیر 1396
دستگاه گنج یاب زوند جی پی آر ZOND GPR
دستگاه گنج یاب زوند جی پی آر ZOND GPR
13 تیر 1396