قبور حفره‌ ای با پوشش سنگی
قبور حفره‌ ای با پوشش سنگی
8 مرداد 1396
تصویر و نشان کشیش در گنج یابی و دفینه یابی
نشان و سنگ نگاره کشیش در گنج یابی و دفینه یابی
11 مرداد 1396