زندان سلیمان
زندان سلیمان کوهی مخروطی‌شکل در غرب تخت سلیمان
12 شهریور 1395
نشان مخزن چاه
نشان مخزن چاه | مفهوم نشان مخزن چاه چیست؟ | مفهوم نشان چاه در دفینه یابی
12 شهریور 1395