ساروج یا سنگ |در حفاری به ساروج خوردم یا سنگ
ساروج یا سنگ (در حفاری به ساروج خوردم یا سنگ)
25 مرداد 1396
نماد و نشان چکش در دفینه یابی
نماد و نشان چکش در دفینه یابی
27 مرداد 1396