نشان روباه در گنجیابی
مفهوم نشان روباه در گنج یابی
2 مرداد 1395
سنگ حکاکی شده به صورت چهارخانه در گنجیابی
مفهوم نشانه سنگ حکاکی شده به شکل جدول چهار خانه در گنج یابی
3 مرداد 1395