دستگاه فلزیاب پین پوینتر pinpointer آمریکا
دستگاه فلزیاب پین پوینتر pinpointer آمریکا
11 تیر 1396
دستگاه فلزیاب ران ابات Runabout محصول ACCURATELOCATOR  آمریکا
دستگاه فلزیاب ران ابات محصول آکورالوکیتورز
12 تیر 1396