نماد جوغن در دفینه یابی
نماد جوغن در دفینه یابی (جوغان و حکاکی های گود و گرد)
12 شهریور 1395
زندان سلیمان
زندان سلیمان کوهی مخروطی‌شکل در غرب تخت سلیمان
12 شهریور 1395