علامت ترازو و جوغان بین آن
علامت ترازو و جوغان بین آن
11 بهمن 1395
بزرگترین گنج کشف شده
بزرگترین گنج کشف شده با 600 میلیارد دلار ارزش
26 بهمن 1395