رمزگشایی چهار عدد جوغان مستطیل
رمزگشایی چهار عدد جوغان مستطیل
26 خرداد 1396
کشف خطوط و علائم ترکی در سنگ‌نگاره‌های تیمره
کشف خطوط و علائم ترکی در سنگ‌نگاره‌های تیمره
1 تیر 1396